_

ROZKŁAD DNIA 

6.30 – 7.30
Zbieranie się dzieci. Różne sytuacje edukacyjno-wychowawcze podejmowane przez dzieci, organizowane lub inspirowane przez nauczyciela, o charakterze indywidualnym lub w małych zespołach, ze szczególnym uwzględnieniem kącików zainteresowań.

7.30 – 8.00
Indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju, praca z dzieckiem uzdolnionym, zabawy dowolne dzieci.

8.00 – 8.30
Krąg zmysłów-zabawy wspierające rozwój zmysłów oraz procesów poznawczych.

Czynności higieniczno- porządkowe. Przygotowanie do śniadania.

8.30 – 9.00
Śniadanie

9.00- 10.00
Zajęcia dydaktyczne

10.00- 10.30
Zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci: manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne i inne.

10.30 – 10.45
Zabawa ruchowa. Czynności higieniczno – porządkowe.

10.45 – 11.15
Drugie śniadanie

11.30 – 12.30
Leżakowanie maluszków. Zajęcia w starszych grupach. Pobyt i zajęcia na świeżym powietrzu (spacery, wycieczki, zabawy w ogrodzie). Prowadzenie obserwacji przyrodniczych.

12.30 – 12.45
Czynności higieniczno – porządkowe. Przygotowanie do obiadu.

12.45 – 13.30
Obiad

13.30 – 17.00
Odpoczynek poobiedni. Ćwiczenia o charakterze relaksacyjnym. Zabawy ruchowe. Gry i zabawy dydaktyczne, swobodna działalność dzieci. Rozchodzenie się dzieci do domów.