• Informujemy, że Administratorem danych jest Przedszkole NR 1 MALOWANY KONIK Z SIEDZIBĄ W ZALASEWIE PRZY ULICY SPACEROWEJ 4.   dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Joanna Zawodna – Pietrzak, mail:  biuro@malowany-konik.pl
  • Jeżeli uznają Państwo, że dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

  • Informujemy, mają Państwo prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz zgłosić sprzeciw. W tym celu prosimy o kontakt: