RYTMIKA

Poprzez udział w zabawach ruchowych, śpiew, taniec, grę na instrumentach dzieci rozwijają poczucie rytmu, wyrabiają płynność ruchów, doskonalą słuch muzyczny.

Zajęcia dla wszystkich dzieci odbywają się dwa razy w tygodniu i trwają w zależności od grupy wiekowej odpowiednio:

  • dla grupy dzieci 3-letnich 15 minut
  • dla grupy dzieci 4-letnich 20 minut
  • dla grupy dzieci 5,6-letnich 25 minut

GIMNASTYKA KOREKCYJNA

Gimnastyka korekcyjna w przedszkolu ma na celu:

  • działanie profilaktyczne, 
  • eliminowanie wad postawy, 
  • kształtowanie nawyku prawidłowej postawy,
  • zapewnienie wszechstronnego rozwoju fizycznego i wspaniałej zdrowej zabawy. 

Ćwiczenia, gry i zabawy ruchowe mają charakter ogólnorozwojowy. 

Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu po 15 minut.